Procedure bij aanmelden

U krijgt een e-mail met een link toegestuurd, als u zich bij ons telefonisch aangemeld heeft voor behandeling.

Daarmee komt u rechtstreeks op de aanmeldpagina, waar u in het patiëntenportaal direct een vragenlijst kunt invullen, ofwel met de aangeboden inlogcode (optie 2)

Uw antwoorden komen rechtstreeks in uw behandeldossier, wat veel tijdwinst oplevert in het eerste consult. Uw behandelend therapeut heeft daardoor meer tijd om u te onderzoeken en zo mogelijk een begin te maken met de behandeling

Het invullen werkt het best op een pc of laptop

Vooralsnog werkt de procedure via tablet of smartphone nog niet vlekkeloos.

Daar wordt aan gewerkt!